Lao Hu Zi Shao Xing Preserved Mustard 150g

Lao Hu Zi Shao Xing Preserved Mustard 150g

  • $2.60
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน


老胡子绍兴霉干菜

Very tasty preserved mustard for meat stew


เราขอเเนะนำ